İETT Nostaljik Tramvay
Ameli Dergisi

 1926 yılında yayınlanan ameli ‘Elektrik’ dergisi, gençleri tramvayda davranış kuralları hakkında bilgilendiriyor

Binlerce insanın birkaç saniye kazanmak için hayatlarını kaybettiklerini unutmayınız. Yani birkaç saniye kazanmak için bir sokağı, caddeyi koşarak geçen, hareket halinde bulunan tramvaya binmek veya inmek isteyen çok insanlar müthiş kazalara maruz kalarak hayatlarını kaybetmektedirler. Hayatını kaybetmektense birkaç saniye ziyan etmenin evla olduğuna dair söz daima hatırlanmalıdır. Bu sözün hatırlanması, her defasında tehlikeli temayüllerin sizi tedbirsizce bir şose üzerine atmasından alıkoyacaktır.
• Gençler, yeni bir asırda yaşadığınızı daima hesap ediniz.
• Gerek içtimai hayatın, gerekse ticari ve sınaî hayatın ihtiyaçları cadde ve sokaklarda seyrüsefer eden araçların adet ve süratini pek çok arttırdı. Bu keyfiyet, eğer tehlikelerden sakınmak ister isek, bizi yeni nizamnamelere cadde ve sokakta pek sıkı şekilde riayet etmeye mecbur tutuyor. 
• Tramvaylar ve arabalar, nizamnamelerin hükümlerine tamamen riayet etmeye mecburdur.
• Eğer siz de onlara riayet ederseniz geliş gidişlerin tehlikeleri bertaraf olacaktır. Mesela şoseyi nasıl geçmelidir.
• Yaya kaldırımından inmeden evvel, istikametinize gelen arabalar yolun sağını işgal ettikleri cihetle siz de öncelikle sola bakınız. Daha ziyade emin olmaklığınız için sonra da sağa bakınız.
• Şoseyi, mümkün olduğu kadar düz bir hat üzerinden ve yola dik geçiniz. Eğer düz olmayan bir hat takip edilirse şose üzerinde daha çok müddet tehlikelere maruz kalınır. Diğer taraftan da arkanızdan gelen arabaları göremezsiniz. Eğer bir grup halinde iseniz, arabaların geçişlerinin azaldığı bir anı tercih ediniz ve birbirinizin arkasından koşmayıp yolu kesif bir grup halinde geçiniz.
 

 

İETT Nostaljik Tramvay