İETT Nostaljik Tramvay
Dünyada Tramvay

Dünyada Tramvay

 
Tramvayla ilk yolcu taşımacılığı 1832 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde, New York ile Harlem arasında gerçekleştirildi. Ancak bu deneme fazla başarılı olamadı. Esas olarak tramvay, bir Fransız mühendis olan Loubat tarafından yine New York’ta hizmete sokuldu. Loubat daha sonra Fransa’ya dönerek 1854 yılında “Chemin de fer Américan - Amerikan Demiryolu “ adıyla tramvay hattı kurma imtiyazını aldı.1852’de Amerika’da (Brodway), 1855’de Fransa’da (Paris) örnekleri görülen atlı tramvaylar giderek diğer Avrupa şehirlerinde de kullanılmaya başlandı. Bu bağlamda, 1860’da Birkenhead (İngiltere), 1862’de Cenevre ve Londra, 1863’de Kopenhag ve Peşte, 1865’de Berlin ve Viyana, 1866’da La Haye, 1869’da Brüksel ve Liverpool şehirlerinde atlı tramvaylar hayata geçirildi. Bu şehirlerde başlangıçta kısa mesafelerde işleyen atlı tramvaylar zamanla şehir içlerinde yaygınlaşmış ve diğer Avrupa şehirlerinde de kullanılmaya başlanmıştır ki bu şehirlerden biri de İstanbul olacaktır.
 
 
 

 

İETT Nostaljik Tramvay