İETT Nostaljik Tramvay
Elektrikli Tramvay

 Elektrikli Tramvaylar

 
 
1912 yılında Balkan harbinin çıkmasıyla Tramvay Şirketinin elindeki atlara hükümet el koydu. Nitekim Tramvay Şirketi ile yapılan 19 Ocak 1911 tarihli mukavele gereğince İstanbul’da bundan böyle elektrikli tramvaylar işleyecekti. 
 
 
Savaş nedeniyle çalışmalar sekteye uğruyor  
Tramvay arabalarının yurt dışından gelmesi ile işletmeye geçilmesinin yolu açılmıştı. Fakat Silahtarağa’da inşası devam eden elektrik fabrikasının açılışı gecikiyordu. Trablusgarp ve Balkan savaşları inşaatı olumsuz etkilemişti. Özellikle inşaat safhasında çalışan İtalyan işçilerin İtalya ile yapılan savaş sebebiyle sınır dışı edilmeleri işleri geciktiriyordu. Bu arada fabrikanın yapıldığı bölgeyi sel sularının basması da bir gecikme sebebiydi. Bunun üzerine Kabataş’ta geçici olarak küçük bir elektrik fabrikası yapılarak tramvaylara elektrik verildi. İlk elektrikli tramvay hattı 16 Ağustos 1913 tarihinde Şişli-Tünel arasında işlemeye başladı. Bilahare hat Altıncı Belediye Dairesine kadar uzadı.
 
Elektrikli Tramvaylar Çalışmaya başlıyor
10 Ocak 1914 tarihinde Karaköy-Beşiktaş hattı işletmeye açıldı. En nihayetinde ise 25 Ocak 1914’de elektrikli tramvaylar ilk defa olarak Galata Köprüsü’nden geçerek Eminönü-Karaköy arasındaçalışmaya başladılar.  Daha sonra da elektrikli tramvaylar peyderpey İstanbul caddelerinde işlemeye başladı. 11 Şubat 1914 tarihi itibariyle Silahtarağa elektrik fabrikasından tramvaylara elektrik verildi. Bu konudaki bilgileri İkdam gazetesi şu şekilde vermektedir: “Osmanlı Anonim elektrik şirketince Silahtarağa’da tesis edilmekte olan elektrik fabrikasına ait makinelerin büyük bir kısmı yerine konulmuş ve kazanlar ile türbinlerin son olarak yapılan tecrübesi tamamen memnuniyet verici bulunmuş olduğundan şirket, İstanbul tramvaylarına gereken elektriği vermeye başlamıştır. Tramvay arabaları birkaç günden beri Silahtarağa fabrikasında üretilen elektrikle çekilmektedir.”   
 

 

İETT Nostaljik Tramvay