İETT Nostaljik Tramvay
Savaş Zamanları

 Savaş Dönemleri 

 
Atlar askere alındı 
 
1912 yılında Balkan harbinin çıkmasıyla Tramvay Şirketinin elindeki atlara hükümet el koydu. Bunun anlamı bir daha İstanbul caddelerinde atlı tramvayların görülmeyeceği idi. Hükümetin atlara el koyması esas itibariyle askeri ihtiyaçlardan kaynaklanıp, İstanbul’da artık tramvay işlemeyeceği anlamına gelmiyordu. 
Nitekim Tramvay Şirketi ile yapılan 19 Ocak 1911 tarihli mukavele gereğince İstanbul’da bundan böyle elektrikli tramvaylar işleyecekti. Aynı zamanda tramvay arabaları köprüden de geçecek ve böylece Eminönü ile Galata arasında direkt tramvay bağlantısı sağlanacağı gibi Eminönü’nden kalkan bir tramvay arabasının kesintisiz olarak Ortaköy, Bebek, Beyoğlu, Şişligibi değişik semtlere ulaşabilmesi demümkün olacaktı. Diğer taraftan Eminönü, Beyazıt ve Aksaray yönüne giden tramvayların da ilk durağı olarak bir neviraylı sistem ulaşımının merkezi konumuna geliyordu.
Bu arada 1912 Ekim’inden beri tramvaylar çalışmıyordu ve İstanbullular için tek çare bir an önce elektrikli tramvayların tamamlanıp işlemeye başlamasıydı. İstanbul caddelerinde hummalı bir faaliyet yürütülmekte ve elektrikli tramvayların yapım çalışmaları devam etmekteydi. Diğer taraftan Silahtarağa’da kurulacak elektrik fabrikası tamamlandığında tramvaylara elektrik verilebilecekti. Tramvaylar için gerekli unsurlardan biri de Karaköy köprüsünün tamamlanması idi. Tramvaylar artık köprüden geçeceğinden burasının da tamamlanıp geçişe uygun hale gelmesi önemliydi. 1913 yılı ortalarında ray döşemeleri tamamlanmış, havai hatlar çekilmiş ve hatlara elektrik verilmesi aşamasına gelinmişti.
 
Tramvay çalışanları işsiz kalınca
 
Atlara el konulması ile tramvayların çalışmaması işin bir yönünü oluştururken diğer mühim bir mesele de ortaya çıkmıştı. O da şu idi. Tramvay şirketinin istihdam ettiği çok sayıda işçi ve memur bir anda işsiz kalmışlardı. Bunların geçimlerini sağlayamamaları halinde aileleri ile perişan bir hale düşmeleri ve hatta kötü bir takım yollara sürüklenmeleri ihtimal dâhilinde idi. İşte bu mahzurun giderilmesi amacıyla şirket bir çözüm önerdi. 
O sırada elektrikli tramvayların yapımı, rayların döşenmesi ve elektrik direklerinin dikilmesi gibi faaliyetler devam ediyordu. İşsiz kalan personel bu gibi vazifelerin yerine getirilmesinde kullanıldığı takdirde hem geçimlerini sağlayabilecekler hem de şirketin yeni eleman aramasına gerek kalmayacaktı. Bu tasavvur Nafia Nezareti’nce de uygun bulununca uygulamaya geçildi
 

 

İETT Nostaljik Tramvay