İETT Nostaljik Tramvay
Vatman

Tramvay sürücüsüne vatman denir. 

 
Vasıtalarımızı kullanacak personelin idare ve irade kudretini ölçmek, maddi ve manevi zaafl arını bulup ortaya çıkarmak, nihayet hizmetlinin bu noksanlarını esaslı bir eğitim ve kontrolle tamamlamak gerekmektedir. Bu bakımdan şoför ve vatmanlar psikoteknik laboratuarının teknik  haddesinden geçtikten sonra kurslarda eğitim görürler. Bu dersler nazari ve ameli olmak üzere iki kısımdır. Nazari eğitim, daha ziyade idari usuller ve iş talimatnameleri, seyrüsefer kaideleri, mevzularını ihtiva eder.  Ameli eğitim, bizzat araba üstünde, atölyelerde tramvay ve otobüs makine, motor parçaları üzerinde yapılır ve idare edeceği vasıtanın bütün teknik kısımları öğretilir. Gerek nazari ve gerek ameli eğitim ve kursları asgari 45 gün devam eder. İETT İdaresi, bilhassa bu mevzu ile çok yakından ilgilidir. Bu bakımdan personele, halka iyi ve nazik muamele etmenin bir iş ve meslek ahlakı olduğumuhtelif eğitim üyeleri tarafından dikkat ve ehemmiyetle öğretilir.
 

 

İETT Nostaljik Tramvay